Gamle venner og kjente


Diverse bilder fra en ungdomstid på Bøler

Venner og kjærester og besøk fra Tyskland.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52