Gamle venner og kjente


Diverse bilder fra en ungdomstid på Bøler

Venner og kjærester og besøk fra Tyskland.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40