Gamle venner og kjente


Diverse bilder fra en ungdomstid på Bøler

Venner og kjærester og besøk fra Tyskland.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20